Schéma myšiplaše, ale se dvěma tranzistory:

Jedná se vlastně o oscilátor. Který pracuje se dvěma tranzistory. Jako indukčnost pro renozační obvod v kolektoru tranzistoru T1 je použito vinutí sluchátkové vložky , ktera slouzí jako akusticky zářič. Navrženy oscilátor s telefonní sluchátkové vlozkys Z= 50 pracuje na frekvenci 4kHz .