Schéma zesilovače s mba810:


Integravaný obvod má 12 vývodu , z nichž tři jsou uzemněny Výrobce doporučuje přívod kladného napětí blokovat proti zemi keramickým kondenzátorem 100nF, případě elektrolytickým kondenzátorem. Ten druhý není na desce zapojen ,protože jeho funkci nahrazuje jiny kondenzátor ,připojeny u přívodu napájecího zdroje . Jde o to , že vnitřní odpor suchých článků by se projevil při větším proudovém odběru . Proto se k přívodu připojuje elektrolytický kondenzátor s velkou kapacitou. Místo rezistoru M1 lze zapojit potenciometr M1/G